מאמר סוקר את המגמות – כלכליות ודמוגרפיות שהביאו לעלייה בביקוש למגורים להשכרה בארה"ב ובאירופה, וכתוצאה מכך לעליה בחלקו של הנדל"ן למגורים בתוך כלל הנדל"ן המניב.