אנשי צוות

  • לימור פרי | מרכזת תחום מערכות שקילה, תיווי ואוירה מבוקרת
  • טלפון ישיר: 08-9477634 שלוחה 105
  • פקס: 08-9107725
  • מייל: limorp@y-smadar.co.il