מדדים נבחרים של משרדים בת"א, כאשר הנכסים מחולקים לנכסים ברמה גבוהה ונכסים ברמה נמוכה. המדדים המוצגים הם שכ"ד למ"ר, תשואה, שווי הוגן למ"ר, NOI למ"ר, ותפוסה בשנים 2009-2016.