דירות כנדל"ן מניב בעולם

מאמר סוקר את המגמות – כלכליות ודמוגרפיות שהביאו לעלייה בביקוש למגורים להשכרה בארה"ב ובאירופה, וכתוצאה מכך לעליה בחלקו של הנדל"ן למגורים בתוך כלל הנדל"ן המניב.

משרדים בתל אביב מדדים נבחרים

מדדים נבחרים של משרדים בת"א, כאשר הנכסים מחולקים לנכסים ברמה גבוהה ונכסים ברמה נמוכה. המדדים המוצגים הם שכ"ד למ"ר, תשואה, שווי הוגן למ"ר, NOI למ"ר, ותפוסה בשנים 2009-2016.

סוף עידן הקניונים? היציבות נמשכת

למרות רוחות השינוי בתחום מרכזי המסחר, עדיין נראה שקניונים איכותיים במיקומים מרכזיים יעברו את השינוי ואף יצאו מחוזקים.