UNIDEX מנהרות הקפאה

החברה מתמחה בהקמת מנהרות הקפאה רציפות, המיועדות להקפאת ירקות ופירות בשיטת המצע המרחף.

ההקפאה הינה יחידנית (IQF) ואיכותית המורידה את טמפרטורת המוצר בתוך זמן קצר למתחת ל-18 מעלות צלזיוס – תנאים המאפשרים חיי מדף ארוכים למוצר הקפוא. 

נגישות
WhatsApp chat